Päästame maailma ühe koni haaval!

Kaasaskantavad ja korgiga suletavad tuhatoosid, mida saab tühjendada ja korduskasutada. KOPSu eesmärk on tõsta kõikide inimeste teadlikkust suitsukonide mahaviskamise tagajärgedest keskkonnale ning ennetada nende sattumist tänavatele, loodusesse ja merre.

Home page


KOPS

KOPS

Tavaline hind €5,00