Koni = prügi

VÕTA KOPS

Osta nüüd

KONI ON SUURIM SAASTAJA

KONI koht on prügikastis!

Vii ennast kurssi MIKS

Osta KOPS

€5,00
Käibemaks sisaldub hinnas
Detailid →

SÜNNILUGU

SEE KÕIK SAI ALGUSE...

2017. aastal, kui esimene I Land Soundi festival oli lõppenud, seisime silmitsi suure probleemiga - kogu festivali ala katsid sigaretikonid. Olles keskonnasäästlikku mõttelaadi propageeriv festival, tundsime vastutust hakata sellega koheselt tegelema, et probleemile lahendust leida. 

Pärast iga sigaretikoni üleskorjamist Illiku laiult, mis vähegi silma hakkas, mõistsime enda tegemata tööd planeerimise etapis kõne all oleva jäätmekäitluse mõistes.  Lisaks sellele oli kogu konikorjeprotsess tüütu füüsiline töö ning ebaotstarbekas tööjõu kulu. Olukorra tegi keerulisemaks asukoht, sest festivali peetakse laiul, kus püsivalt puhuv tuul viib sigaretikonid merre lindude ja kalade söögilauale.

Eelkõige võtsime seda olukorda kui väärtuslikku kogemust ning tekkis küsimus kuidas järgmisel korral seda paremini organiseerida. Sotsiaalse vastutuse ja individuaalse käitumise valguses - mis on ühtlasi ka I Land Sound’i säästva jäätmekava põhiolemus - otsisime lahendust, mis ennetaks eos suitsetajatel sigaretikoni mahaviskamise võimalust. Lisaks sellele teha seda viisil, mis annab suitsetajale vabaduse suitsetada ükskõik kus, ilma et korraldajatel oleks vaja katta terve festivali ala prügikastidega.

Sellest tulenevalt oli ainus lahendus pakkuda suitsetajatele kaasaskantavat, taskusse mahtuvat, korduvkasutatavat ja ohutut konteinerit, mis mahutaks kuni ühe suitsupaki jagu sigaretikonisid - sündis idee konitopsist KOPS.  

I Land Sound 2018 festivalil jagasime külalistele, kunstnikele ja meeskonnaliikmetele kokku 2000 KOPS konitopsi. Iga kasutaja tunnustas toote kasulikkust ning võttis idee rõõmuga vastu. Väike muudatus jäätmekäitluskavas tõi kaasa olukorra, kus inimesed märkasid, et nad võiksid ise aidata kaasa puhtuse hoidmisele festivali alas ja mitte jätta seda vaid korraldajate ülesandeks. Toodet peeti edukaks mitte ainult korraldajate ja külastajate seas, vaid see kogus tunnustust ka kohalikult omavalitsuselt. Teadaolevalt kasutavad paljud festivali külalised konitopsi jätkuvalt.

Inimeste teadlik kaasamine keskkonnasõbraliku harjumuse tekkesse ja jätkusuutlikku printsiipi harrastavasse mõtteviisi sai südameasjaks ühele osale I Land Sound festivali korraldajatest. Sellest tulenevalt kutsusime ellu KOPS brändi, mille väärtust ja sõnumit jagatakse teiste festivalide ja institutsioonidega üle maailma targema jäätmekäitluse nimel.

MISSIOON

KOPS meeskonna eesmärk on suurendada suitsetajate teadlikkust tõstes esile seoseid konide mõjust tervisele ning meid ümbritsevale ja merekeskkonnale. Soovime juhtida tähelepanu vastutustundele saastamise osas ning suunata ühiskonda vaatama pikemas perspektiivis tuleviku suunas.

Teeme tööd selle nimel, et sigaretikonid tunnistatakse prügiks ja ei jääks üheks osaks aina kasvavast reostusest.

 

VÕTA VASTUTUS JA TEGUTSE VASTAVALT

Hoiame oma koduplaneedi prügist puhtana ja loome enda ümber teadlikuma elukeskkonna, mida meie järeltulevad põlved oskaksid hinnata.

TEA ROHKEM

 

KOOSTÖÖPARTNERID

  • World Cleanup Day
  • I LAND SOUND festival