E-poe kasutustingimused

  1.       Kasutustingimused

1.1.  E-poe kasutustingimused (edaspidi “tingimused”) kehtivad kõikidele õigussuhetele, müügitehingutele ja tellimustele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (edaspidi “klient”) ja e-poe www.kops.ee (edaspidi “e-pood”) omaniku Kops OÜ (edaspidi “veebipood”) vahel. 

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3.  Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel kops.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab klient, et on tingimustega nõustunud.

  1. Hinnad 
2.1.  ​Hinnad e-poes on toodud eurodes (tähistatud sümboliga “€”). 
2.2.  Kõik e-poes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3.  Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi valitud tarneviisile.
2.4.  Kui Klient tellib toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab veebipood kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne toote tellimist.  
2.5.  Veebipood võib igal ajal muuta e-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel kops.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.  
2.6.  Kui kliendi tellimus on esitatud enne, kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.
  1.     Tellimuse vormistamine ja maksetingimused 
3.1.  Tellimuse esitamiseks vali veebipoest sobiv toode ja kogus ning vajuta nupule ”add to cart” ("lisa ostukorvi") või "buy with PayPal" ("osta PayPal'iga").
3.2.  Tellimust esitades on klient kohustatud sisestama oma andmed: nimi, e-posti aadress, ettevõte (kui arve koostatakse ettevõttele), saatmise aadress ja telefon. Lisaks saab soovi korral lisada märkmeid kohaletoimetamise kohta või valida pakiautomaadi, kuhu toode saadetakse. Postikulu maksab klient.  
3.3.  Toote eest on võimalik tasuda, kasutades e-poe tellimiskeskkonnas olevaid pangalinke, krediitkaarti või tasuda Paypali vahendusel.
3.4.  Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab e-poe arveldusarvele, kui klient saadab panga poolt kinnitatud maksekorralduse või tehingu toimumist tõendava ekraanitõmmise e-mailile info@kops.ee.  
3.5.  Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 8.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 17, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.
  1.     Toote kohaletoimetamine 
4.1.  E-pood toimetab toote kliendini postiga või pakiautomaadiga (Omniva või Itella). Lisaks on kliendil võimalik ise kaubale järele tulla. E-pood teavitab klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud või sellele võib järele tulla.
4.2.  Toote kohaletoimetamine postiga võtab aega tavapäraselt Euroopa riikides 7-9 päeva ja mujal maailmas kuni 21 päeva. Pakiautomaadiga kulub saatmiseks 1-3 päeva. Kui selleks ajaks ei ole toode kohale jõudnud, siis teavitada e-mailile info@kops.ee. pood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.
  1.     Toote tagastamine
5.1.  Eesti Vabariigi Tarbijakaitseseadusest tulenevalt on peale toote kättesaamist kliendil aega 14 päeva, et tootega tutvuda. Kui klient ei ole mingil põhjusel tootega rahul, siis on kliendil õigus 14 päeva jooksul toode tagastada, teavitades sellisest soovist veebipoodi e-posti aadressil info@kops.ee  
5.2.  Klient peab tagama, et tagastatav toode on kasutamata ja samas seisukorras, mis kliendile saates. Kasutamisjälgedega tagastatavaid tooteid veebipood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi kliendile. KOPS konitopsi avades eemaldub korgilt kaitserõngas, see on märk toote kasutamisest.
5.3.  Juhul kui klient saadab toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab veebipood kliendile toote maksumuse (saatmiskulud jäävad kliendi kanda). Toote maksumus tagastatakse kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis klient on edastanud veebipoele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav toode ise jõuab veebipoeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.   
5.4.  Kui tootel esineb defekte, on klient kohustatud kontakteeruma veebipoega esimesel võimalusel selleks, et esitada vastav avaldus. Veebipood asendab toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab toote maksumuse. Kui toode on defektne, siis tasub toote ümbervahetamise kulud veebipood. Eesti vabariigi Tarbijakaitseseadusest tulenevalt on pretensioonide esitamise õigus tarbijast kliendil 2 aastat alates ostu sooritamisest.
5.5.  Veebipood jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kliendi poolt tellitud toodet kui ei ole võimalik toota või kui toode telliti hetkel, mil e-poes esines tüpograafiline viga toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse klienti sellest e-posti teel ja kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates toote tellimisest.
  1.     Isikuandmete kasutamine ja kaitse 
6.1.  Klient annab veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
6.2.  Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse veebipoe poolt, eesmärgiga täita kliendi esitatud toote tellimus ning arendada veebipoe poolt kliendile pakutavat teenust.  
6.3.  Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed kliendi tellimuse kohta - kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed (sh kogused).  
6.4.  Veebipood võib edastada kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele.  
6.5.  Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi Eesti Vabariigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
6.6.  Veebipood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seaduses ette nähtud juhtudel.  
  1.     Vastutus ja vääramatu jõud 
7.1.  Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja / või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.  
7.2.  Veebipoe igasugune vastutus on piiratud toote maksumusega.  
  1.     Kohaldatav õigus 
8.1.  Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.  
8.2.  Kõik vaidlused kliendi ja veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.